Over ons

Wij, Valor

Valor ontwikkelt residentiële bouwprojecten in de regio tussen Brussel en Antwerpen. Voor het ontwerp en de realisatie werken we samen met architectenbureaus en ervaren uitvoerende partners. Zo willen we maximaal tegemoet komen aan de wensen van onze klanten.

Duurzame mobiliteit

Bij Valor besteden we veel aandacht aan de locatie van onze projecten. Onze sites bevinden zich steeds in de nabijheid van scholen, winkels, horeca of sportvoorzieningen. Openbaar vervoer is te voet of met de fiets bereikbaar. Als alternatief voor de eigen wagen, werken we samen met aanbieders van deelauto’s. Zo werken we mee aan een duurzame mobiliteit voor onze bewoners.

KERNVERDICHTING

Qua architectuur streven we naar compacte bouwvolumes die een meerwaarde bieden voor de omgeving en die steeds omgeven worden door bomen en groen. Eerder dan de open ruimte verder in te nemen, richten we ons op oud en vervallen patrimonium of braakliggende terreinen. Binnen de bestaande woonkernen kan je nog perfect verdichten zonder aan woonkwaliteit in te boeten. Dichter bij elkaar wonen met voldoende privacy en een gedeelde buitenomgeving waar men andere mensen kan ontmoeten. Op die manier stimuleert Valor het samen-leven.

Verkleinen van de klimaatimpact

De impact van gebouwen op ons klimaat is groot. Zij zijn verantwoordelijk voor 40 % van de CO2-uitstoot. Om dit aandeel te verkleinen, neemt Valor initiatief op het vlak van energie, water en groen.

Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met hogere temperaturen en langere periodes van droogte.

  • Met het plaatsen van grote regenwaterputten, het maximaal laten infiltreren van regenwater en het aanplanten van bomen en groen, bieden we een antwoord op deze uitdagingen. Bomen in de omgeving worden in kaart gebracht en geïntegreerd in de nieuwe buitenaanleg.
  • Groendaken en groengevels verkleinen de impact van het nieuwe gebouw op de natuurlijke omgeving.
  • Met performante isolatie, een gebalanceerde luchtventilatie, efficiente zonnewering, verwarming of koeling door een warmtepomp en zonnepanelen, houden we het energieverbruik minimaal. Dit resulteert in bewonerscomfort gedurende 365 dagen per jaar.

Enerzijds realiseren we woningen die beter bestand zijn tegen de klimaatverandering, maar anderzijds gaan we ook zorgzamer om met grondstoffen en materialen. We gaan voor bouwmateriaal met een lage CO2 uitstoot, dat bij sloop opnieuw herbruikt kan worden of biologisch afbreekbaar is. Deze bouwstoffen komen ook ten goede aan het binnenklimaat van de woningen en het welbevinden van de bewoners.

Bouwen met BOUD

Valor is nauw verbonden met BOUD, een bouwonderneming met méér dan 30 jaar expertise in de bouwpraktijk. In samenwerking met BOUD begeleiden wij onze klanten van compromis tot bewoning. Zo nemen Valor en BOUD hun verantwoordelijkheid ook nà de oplevering en staan we samen de bewoner of eigenaar bij in het duurzaam beheer van hun woning. Wij zorgen ervoor dat deze woningen ook na tientallen jaren hun waarde behouden en een betrouwbare investering vormen met het oog op een uitdagende toekomst.

Het team

Francis Lauwers

Director

Peter Lauwers

Construction manager

Simon Lauwers

Business Manager

Ward Lauwers

Business Developer

Jij?

Klik door naar onze vacatures

Linda D'Hollander

Management Assistant

Sophie Raemdonck

BIM Designer

Tijs Van Roy

Energy & Green buildings technician

Ruben Vloebergh

BIM Designer

Ilse Peeters

Accountant

Frank Verlinden

Financial Advisor

Eddy De Reys

Business Developer

Wij gebruiken cookies om jouw surfervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘cookies aanvaarden’ of verder te gaan op deze website, verklaar je je akkoord met al onze cookies. Meer info omtrent ons cookiebeleid vind je hier.