HOME2020-04-06T09:01:29+01:00

Valor bouwt volgens de energienormen van “2030”

dit zorgt voor bewonersgeluk – waarde behoud op lange termijn – fiscale voordelen

Een positief effect op het kadastraal inkomen. Door het extreem lage energiepeil hoeven eigenaars de eerste 5 jaar geen onroerende voorheffing te betalen.

De gebouwen zijn conform de wetgeving en marktverwachting van 2030. Dit resulteert in een hogere herverkoopwaarde van je vastgoedinvestering.