Downloads

Investering

FAQ’s

IBK is een wooncoöperatie waarbij elke bewoner investeert in zichzelf en in de wooncoöperatie. Een bewoner is ook een aandeelhouder bij IBK, in feite huur je zo bij jezelf. Als aandeelhouder in de coöperatieve vennootschap kan je kapitaal en pensioen opbouwen.

Door de investeringen kan IBK haar woon- en werkpatrimonium verder uitbouwen.

Iedereen is welkom om een pand van IBK te bewonen en/of te participeren in het kapitaal.

Elke aandeelhouder onafhankelijk van de grootte van het aandeel kan zich engageren in het bestuur van IBK. Elke aandeelhouder kan interveniëren tijdens de algemene vergaderingen om het bestuur bij te sturen. 

Het management van IBK bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 bestuurders benoemd door de algemene vergadering. Controle intern door raad van bestuur ( bewoners en investeerders ) en controle extern door een revisor.

Elke bestuurder levert zijn of haar specifieke kennis in het beheer van het patrimonium en de inpassing in visie omtrent energie, ecologie en mobiliteit.

1. Evolutie bewoning in Vlaanderen:

De Belg heeft sinds de jaren ’50 een fiscaal gedreven baksteen in de maag. Wetgeving ( vb. Wet De Taeye)  hield de arbeiders in hun vertrouwde dorp om hun toekomstig stemgedrag niet te laten beïnvloeden door wonen in de steden. Ruimtelijke wanorde in slecht ontsloten verkavelingen en de gekende lintbebouwing zijn een gevolg hiervan en oorzaak van mobiliteit-, ongevallen- en klimaatschade.

IBK kijkt naar de woonmarken in verschillende Europese landen die in snel tempo evolueren richting een coöperatie gedreven gemeenschap. Vlaanderen zet recent ook stappen in deze richting. Dit is zichtbaar omdat de woonmarkt niet meer kan beantwoorden aan de noden van de huidige maatschappij (meer eengezinswoningen, minder stabiele werksituaties, minder stabiele persoonlijke relaties, ander woongedachtengoed via migratie).

IBK komt geen moment te laat dus.

2. Concrete voordelen voor woningbezit in vennootschapsrecht:

2.1    Financieel

Bouwen, kopen en verkopen van vastgoed is in België een zeer zwaar belast gegeven. Kort door de bocht wordt een 30 jarige die nu een woonst koopt in zijn of haar leven geconfronteerd een aantal aanzienlijke ‘verhuisbedragen’. Dit zijn de kosten die steeds opduiken bij aankoop en verkoop van je woning, zoals daar zijn: BTW, registratierechten, notariskosten, EPC laten opstellen, dossierkosten allerlei, hypothecaire akte, makelaarskosten, asbestinventaris, keuringen allerlei, …

Het aantal keer verhuizen komt al makkelijk op 3 of meer keer in de huidige maatschappij. Bv. Appartement als alleenstaande, woning met partner, verkoop woning door scheiding of nieuw samengesteld gezin, kinderen het huis uit en op zoek naar kleinere woning, … Dit kan telkens weer oplopen tot € 30.000 ‘verhuiskosten’.

2.2   Maatschappij bewust

2.3    Gemak

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here