Test

Downloads

Investering

FAQ’s

IBK in een wooncoöperatie die de coöperant centraal plaatst. Een aandeelhouder van IBK is per definitie een coöperant en verkrijgt hiermee het woonrecht. Een coöperant geniet dus van een voordelige woning en bouwt met zijn of haar aandelen tevens kapitaal en zo pensioen op. Zo investeer je dus in jouw eigen toekomst. De slagzin van IBK is dan ook ‘Investeer in de toekomst’­

IBK is er voor iedereen, zowel voor bewoners als investeerders. Een bewoner moet minstens 20 aandelen aankopen, hiermee geniet hij of zij van de winstdeelname op deze aandelen. Een aandeel van IBK kost € 250.

Iedereen die zich kan vinden in de waarden, missie en visie van IBK is meer dan welkom om zijn of haar ideeën en kennis aan te leveren. Dit kan gaan over het beheer van het patrimonium, de mobiliteit, ecologie en/of energie.

1.1.1.     Waarom is IBK in het leven geroepen

IBK is een wooncoöperatie die een antwoord wil bieden op de zorgen en hoge kosten op de huidige Vlaamse woonmarkt. IBK biedt een voordelige woning en investering aan in één formule, de coöperant investeert in feite in de eigen woning. Een bewoner zal dan ook de woning met extra zorg behandelen. IBK zorgt zo dat de waarde van de wooncoöperatie stijgt voor alle bewoners.

Afhankelijk van de job, het gezin, een relatie of de leeftijd zal een persoon meerdere keren in zijn leven verhuizen. Dit gaat heden ten dagen gepaard met veel verloren kosten aan notariswerk, makelaarskosten, … Bij IBK is veranderen van een woning eenvoudig en vrijwel kosteloos, je blijft immers in dezelfde wooncoöperatie.  Daarbij ben je zeker dat je steeds van dezelfde voordelen blijft genieten.

De Belg heeft sinds de jaren ’50 een fiscaal gedreven baksteen in de maag. Wetgeving ( vb. Wet De Taeye) hield de arbeiders in hun vertrouwde dorp om hun toekomstig stemgedrag niet te laten beïnvloeden door wonen in de steden. Ruimtelijke wanorde in slecht ontsloten verkavelingen en de gekende lintbebouwing zijn een gevolg hiervan en oorzaak van mobiliteit-, ongevallen- en klimaatschade. Echter evolueert de Vlaamse woonmarkt in snel tempo naar de gemiddelde EU woonmarkt ( Nederland, Duitsland, Oostenrijk… )

De bevolking aangroei gaat niet gepaard met aangroei van typische middenklasse gezinnen maar:

– eenpersoonsgezinnen

– via migratie = geen fiscaal er in gedramde eigenaarstreven

– minder stabiele werksituatie ( interimcontracten en ZZP statuten )

– wisselende persoonlijke relaties

 • Een kapitaalvriendelijk woonst door coöperatie werking:
  • Groepsaankoop: energie; water, …
  • Geen vaste kosten zoals notaris, makelaar, kredietdossier, …
  • Geen variabele kosten zoals grote reparatiekosten, onderhoud, investeringen aan technische installaties, …
 • Verantwoordelijk voor eigen woonst.
 • Mogelijkheid om polyvalente ruimte gebruiken.
 • Voordelig tarief voor het opladen van elektrische wagens bij laadpunten van IBK.
 • Inspraak in de coöperatie als aandeelhouder van IBK.
 • Bonus/malus voor onderhoudskosten inbegrepen in huurprijs. Dit zorgt dat de waarde van de woning behouden blijft en zelfs stijgt.
 • Duurzaam en ecologisch vastgoed:
  • Groene gevels en groendaken
  • Cradle tot cradle
  • Regenwaterputten
  • Gebruik van best beschikbare technieken op dit moment (batterijen, brandstofcellen, …)
 • Kerninbreiding
  • Geen lintbebouwing, maar stadsinbreiding
  • Woningen steeds gelegen in een netwerk van openbaar vervoer
 • Toekomstgericht:
  • Oplaadpunten voor elektrische wagens en elektrische fietsen
  • Gebouwd volgens energienormen van 2050
  • Woningen voor kleine en grote gezinnen, alleenstaanden of koppels, …

Op de pagina projecten kan je de verschillende locaties terugvinden.

Aandacht voor de omgeving:

 • Parkeren gebeurt zoveel mogelijk ondergronds en niet dominant in het zicht van de openbare weg of in het zicht van tuinen en terrassen. Minstens 1 staanplaats wordt gereserveerd voor autodelen.
 • Grote fietsenbergingen hebben altijd meer fietsstaanplaatsen dan vereist. De elektrische fiets kan duurzaam worden opgeladen met eigen PVpanelen.
 • Laadpalen voor elektrische wagens is bij IBK een gegeven dat in elk project terug te vinden is.
 • De beplanting van nieuwe heesters, hagen en bomen, groengevels en groendaken maken een groene oase in een stedelijke context. In combinatie met een WADI fungeert het geheel als uitstekende, traag werkende, regenwater-infiltratie in de bodem. Zo draagt IBK bij tot het groen-blauw netwerk in Vlaanderen.
 • Een gedeelde buitenruimte zoals een paviljoen is ideaal om vrienden of gasten te ontvangen.
 • De locatie van een gebouw is niet willekeurig. Gelegen in of nabij de dorpskern is openbaar vervoer altijd op wandelafstand. Ook scholen, kinderopvang, hobby activiteiten, … maken deel van de ruimte omgeving.

Aandacht voor ecologie en energie:

 • Alle woningen zijn bijna of volledig energieneutraal. Het energiepeil ligt steeds tussen E0 en E20.
 • De gebruikte materialen zijn gekozen op basis van hun milieueffecten en het cradle to cradle principe.
 • Verharding naast de gebouwen wordt enkel uitgevoerd met waterdoorlatende materialen of berijdbare groenaanleg.
 • Met de aanleg van extra regenwaterputten blijft de waterbuffer ook in de zomer beschikbaar voor buitenkraantjes en het spoelen van toiletten.
 • Coöperaties – en met name wooncoöperaties – komen steeds meer in de kijker. Hiermee wordt een nieuwe én betaalbare manier van wonen mogelijk gemaakt in Vlaanderen. Dit staat in contrast met de huidige klassieke woning- en huurmarkt, die een zeer dure aangelegenheid is voor veel mensen vandaag.
 • Investeren in IBK betekent meebouwen aan een wooncoöperatie die haar bewoners centraal stelt.
 • Een investering in IBK is ook een investering in duurzaam vastgoed met oog voor ecologie en energie. Zo zijn de woningen allemaal energie neutraal gebouwd en dit volgens de bouwnorm van 2030.
 • IBK toont aan dat de waarde van haar vastgoed behouden blijft en zelfs zal stijgen. Dit door in te zetten op drie kernpunten:
  • Een bewoner is tevens ook een aandeelhouder van de coöperatie: Hij of zijn gaat zal verantwoordelijk omspringen met de woonst aangezien dit een deel is van de investering.
  • Onderhoud van de gehele technische installatie, grote tuin, groengevel, … wordt verzorgd door IBK.
  • Duurzaam vastgoed met gebruik van cradle to cradle materialen.
 • IBK liet zich onder andere inspireren door wooncoöperaties in Scandinavische landen. Daar is reeds 20% van het patrimonium coöperatief geïnspireerd. In Vlaanderen is er dus nog zeker ruimte om een wooncoöperatie als IBK te laten groeien.
 • Mogelijkheid om polyvalente ruimte gebruiken
 • Voordelig tarief voor het opladen van elektrische wagens bij laadpunten van IBK.

Aandelen aankopen gebeurt doordat beide partijen (de investeerder en IBK) een overeenstemming voor de aandelen handtekenen.

Dit ondertekend document wordt door IBK naar het elektronisch notariaat Estox verzonden. Estox is een beveiligd digitaal aandeelhoudersregister. Op https://www.estox.be/nl/index.html#benefits kan u terugvinden waarom IBK hiervoor kiest.

Via een login kan u uw register ten allen tijden raadplegen.

Aandelen van IBK zijn altijd beschikbaar.

Aandelen van IBK kunnen worden geraadpleegd via Estox – digitaal effectenregister (https://www.estox.be/nl/index.html). De inschrijvingskosten bedragen eenmalig € 5. Verder zijn er geen instap- of uitstapkosten verbonden bij de aankoop of verkoop van aandelen.

Een overeenstemming tot overdracht van aandelen wordt door beide partijen getekend (de investeerder en IBK). Dit is het bewijsstuk waarmee de aandelen op Estox op de naam van de investeerder zullen komen. De notaris levert via Estox dan het officiële aandeelhoudersbewijs.

Na het tekenen van de overeenstemming tot overdracht van aandelen zal IBK het gewenst aantal aandelen openstellen bij het notariaat. De betalingsopdracht voor het aankopen van aandelen bevat dan ook het derden-rekeningnummer van de notaris – in dit geval notaris Van Den Nieuwenhuizen te Bornem (http://www.notaris-vandennieuwenhuizen.be/)

Er is geen leeftijd verbonden om in het bezit te zijn van aandelen. Alleen bij het verhandelen van het aandeel moet iemand handelingsbekwaam zijn = minimum 18 jaar (Burgerlijk wetboek 3)

Het te downloaden document Wonen en investeren in IBK geeft een opsomming van de risico’s.

Het onderliggende patrimonium van IBK wordt zeer voorzichtig beheerd. Dus de risico’s zijn nooit groter dan een klassieke vastgoed investering.

Het dividend, vastgelegd door de algemene vergadering, bedraagt 3%

Het dividend krijgt u op het rekeningnummer dat u opgeeft bij uw accountgegevens

Jaarlijks, na de beslissing van de algemene vergadering

Ja, dit kan. In dit geval zijn de extra velden in te vullen bij ‘in te vullen voor bedrijven/organisatie’.

Bij overlijden worden aandelen overgedragen naar de erfgenamen. Artikel 10 in de statuten van IBK behandelt het onderwerp indien de aandelen dienen worden overgedragen op een andere naam dan de erfgerichtigde(n).

IBK koopt de over te laten aandelen zelf in tegen de jaarlijkse waardering.

Of IBK biedt de over te laten aandelen rechtstreeks aan aan kandidaat aandeelhouders tegen de waardering. Dit gebeurt anoniem zonder de kandidaat verkoper te vernoemen.

Of een kandidaat verkoper kan mits onderling akkoord met een kandidaat koper onderling verkopen.

Elke intrest vergoeding die uitbetaald of berekend wordt rekent tot aan de laatste volledige maand. Met andere woorden: aandelen verkopen op 15 maart betekent 2 van de 12 maanden intrest vergoeding.

Aandelen kunnen geschonken of verkocht worden binnen het kader van successieplanning. Het bestuur of de begeleidende notaris begeleiden aandeelhouders zo gewenst in het uitwerken van deze transactie.

Aandelen transactie gebeurt met tussenkomst van de notaris en wordt door de notaris in het digitale aandeelhoudersregister genoteerd. De koopsom wordt op de derdenrekening van de notaris geblokkeerd tot aan de effectieve aandeeltransactie. De notaris betaalt daarna de koopsom uit aan de uittredende partij. Deze transactie is geen notariële akte noch aan registratierechten onderworpen en kan binnen de 10 werkdagen voltrokken worden.

Uitbetaling van ingekochte aandelen door IBK zelf gebeurt na maximaal 3 maanden.

De jaarlijkse waardering wordt door het bestuur opgemaakt volgens de DCF-methode (Discountend Cash Flow) dewelke de meest transparant waardering vormt.

Als eigenaar van uw aandelen bij Etsox staat dit digitale effectenregister garant voor een veilige en betrouwbare toepassing.

IBK blijft eigenaar van het pand

In het bestek en de verhuurfolder wordt per woning een uitgebreide oplijsting gegeven van wat in de woning aanwezig is. De verhuur is niet gemeubeld bij IBK.

De energiekosten worden aangerekend per woning. IBK factureert de bewoners rechtstreeks en fungeert hier als een ESCO – een energy services company. Een ESCO is contractueel verplicht de laagste tarieven op de markt te hanteren. Zo bent u als bewoner meteen zeker van een voordelig contract. De ESCO kan deze lage tarieven aanbieden omdat zij rekent op de opbrengst van de eigen PVpanelen en op het geïnstalleerd smart grid systeem.

De Algemene kosten zijn gebouw gebonden en worden transparant gecommuniceerd.

Crelan

EOLY

Beauvent

Ecopower

Deloitte Belgium bedrijfsrevisoren

Wooncoop

Fruitveiling BelOrta – Fruitveiling Hoogstraten – Groentenveilingen – …

Friesland Campina