valor

Tuinen bieden een enorm areaal voor bomen en hagen

Gezinnen en eigenaars sensibiliseren voor een klimaatrobuuste regio De Vlaamse regering heeft onlangs haar Klimaat- en energiepact voorgesteld aan de lokale besturen. Daarin beoogt zij 6,6 miljoen bomen extra tegen 2030, 3.300 kilometer extra hagen of houtkanten en één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners. Om het natuurbeleid op de rails te krijgen, lijkt de medewerking …

Tuinen bieden een enorm areaal voor bomen en hagen Lees meer »

Bouw zet schouders onder waterrobuuste leefomgeving

https://www.vcb-blog.be/l/bouw-zet-schouders-onder-waterrobuuste-leefomgeving/ Werken aan een uniforme maatstaf voor blauwgroene ingrepen bij bouwprojecten Het opkrikken van de rioleringsgraad, waterbuffering, het opvangen en de infiltratie van hemelwater, het vergroenen en ontharden van stedelijke centra, natuurtechnische ingrepen in het landschap om overstromingen en modderstromen te verhelpen enz. De bouwsector in Vlaanderen werkt vandaag reeds intensief mee aan tal van …

Bouw zet schouders onder waterrobuuste leefomgeving Lees meer »

Wil je een betere leefwereld creëren, nergens beter dan in de bouw

Wil je een betere leefwereld creëren, nergens beter dan in de bouw

Problem solvers van dienst De bouw is een belangrijke driver in de klimaatuitdaging. Indien we ten volle inzetten op de Europese green deal worden niet alleen onze huizen energiezuiniger, maar krijgen we ook een forse stijging in hernieuwbare energietoepassingen en creëren we heel wat nieuwe jobs in de bouw. Maar ook het efficiënt (her)gebruik van …

Wil je een betere leefwereld creëren, nergens beter dan in de bouw Lees meer »

Bouwshift voor schone lucht

Bouwshift voor schone lucht

Inzetten op groene ruimte in stedelijke centra Onlangs heeft de Vlaamse milieumaatschappij haar rapport uitgebracht over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Vergeleken met tien jaar geleden zijn er een aantal verbeteringen vastgesteld. Zo blijkt de industrie en energiesector beter te presteren dan voorheen. Het aandeel van de huishoudens in de luchtvervuiling is dan weer toegenomen. Daarbij …

Bouwshift voor schone lucht Lees meer »

Valor_Blog_Biodiversiteit

Bouwen aan biodiversiteit

Groenwerkers en waterbouwers van belang voor een betere leefomgeving Uit een recent WWF-rapport blijkt dat het met heel wat planten- en diersoorten in België beter gaat dan 3 decennia gelden. Er blijft evenwel werk aan de winkel om de biodiversiteit in ons land te versterken. En de bouw heeft de knowhow om dit te helpen realiseren. …

Bouwen aan biodiversiteit Lees meer »

Valor_Blog_Droogteproblematiek

Deze blog van VCB is het lezen waard…

“Waterneutrale bouwshift biedt soelaas in droogteproblematiek.” Inzetten op slimme waterneutrale verharding De Vlaamse regering heeft onlangs haar blue deal aangekondigd. Meer infiltratie, buffering en circulair watergebruik in de industrie, landbouw en woningen zijn het devies. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) gaat het om cruciale maatregelen om onze regio voor te bereiden op de klimaatverandering. …

Deze blog van VCB is het lezen waard… Lees meer »

Wij gebruiken cookies om jouw surfervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘cookies aanvaarden’ of verder te gaan op deze website, verklaar je je akkoord met al onze cookies. Meer info omtrent ons cookiebeleid vind je hier.