Hoe klimaatbestendig is jouw woning of perceel?  Check het op groenblauwpeil.be.

Sinds deze week kan u terecht op de website groenblauwpeil.be om na te gaan hoe klimaatbestending uw woning of perceel is. Via dat online instrument krijgt u een score toegewezen, maar ook concrete tips om die score eventueel te verbeteren. “We willen mensen informeren en sensibiliseren”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “We staan voor een gigantische uitdaging op vlak van klimaatverandering en dus zullen we onze leefomgeving ook moeten aanpassen.”

Het “groenblauwpeil” werd ontwikkeld in samenwerking met onder andere de Confederatie Bouw. De sectorfederatie krijgt naar eigen zeggen veel vragen van mensen die hun woning aan het renoveren zijn. Zij willen hun woning klimaatbestendiger maken, maar weten niet hoe ze daar aan moeten beginnen. Het “groenblauwpeil” zou hen daar nu bij moeten helpen. Het online instrument is er dus voor particulieren, maar ook lokale besturen, projectontwikkelaars en architecten kunnen er gebruik van maken. Ook voor hen kan de website nuttig zijn om na te gaan hoe ze de publieke ruimte op een zo klimaatbestendig mogelijke manier kunnen inrichten.

Dankzij het groenblauwpeil kunnen we samen nagaan met welke maatregelen we de blauwe (gelinkt aan regenwaterbeheer) en groene aspecten (biodiversiteit, koolstofopslag, luchtkwaliteit, verkoeling) kunnen verbeteren.

Maak je perceel groener én blauwer.
Scores gaan van A tot F. Ze geven aan in hoeverre je perceel al klimaatbestendig is. Omdat er steeds ruimte is voor verbetering krijg je een aantal suggesties die het best geschikt zijn voor jouw specifieke situatie. Met een aantal maatregelen maak je je perceel groener én blauwer. Of, anders gezegd, je kunt tegelijk zorgen voor meer biodiversiteit én een beter, duurzaam gebruik van regenwater.

https://groenblauwpeil.be/

Ook Valor streeft er steeds naar zijn gebouwen op een klimaatbestendige manier te ontwerpen en in te richten.  Neem nu onze site in Willebroek.   Daar creëren we een regenwaterbuffer van 120 000 L. Dit is een veelvoud van het opgelegde volume. Deze buffertanks lopen bij overvloedige regenval over in een lokale vijver. Zo houden we al het hemelwater op de site en wordt het niet afgevoerd via de riolering.

Dit is een principe dat we op al onze sites toepassen. Indien er geen vijver in de buurt is, leggen we zelf een wadi aan waarin het hemelwater kan infiltreren.

Valor is ambitieus en gaat nu al voor een A-score op het groenblauwpeil !